Lepidoptera N thru Papilio - BruceBlue

Papilio Garamas Electryon(Rare form, Red in hindwings) -Female

Papilio Garamas Electryon(Rare form, Red in hindwings) -Female -Guatemala -(4.25 in wingspan)

PapilioGaramasElectryonRareformRedhindwingsFemaleGuatemalabutterfly